Welcome to Avis

Lykourgou Logotheti O.t. 66
Pythagoreio - Port

Samos
83103

Call: +30 22730 62679

Opening Times

Monday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Tuesday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Wednesday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Thursday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Friday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Saturday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00

Sunday

09:00 - 14:00

17:30 - 21:00